Balıklarda Beslenme ve Yemler Balık ve Omurgasız Anatomileri
    Yemlerin yapısında bulunan, organizmada yapı taşı olarak ve metabolik reaksiyonlarda çeşitli görevlere katılan kimyasal bileşiklere besin maddesi denir.

    Vücutta; solunum, sindirim, emilme, boşaltım, yeniden sentez, büyüme, üreme  ve diğer tüm fizyolojik fonksiyonların sürekliliğini sağlayabilmek için besin maddelerinin ihtiyacı karşılayacak miktarda ve sürekli olarak vücuda alınması gerekir...
* Balıklarda Besin İhtiyaçları;
Makalenin devamı...
* Yemlerde C vitamini ve Asitler;
    Hayvan ve bitki metabolizmasında biyokimyasal fonksiyonlar için C vitamini gereklidir.

   Balıklardaki fizyolojik işlevi ise; Büyüme, Şekillenme, Üreme ve Adaptasyon olarak sıralanabilir.
Makalenin devamı...
* Yemler ve Yem Yapımı;
   Yem seçimi yapılırken öncelikle beslenecek balığın doğal yaşamındaki beslenme alışkanlıkları detaylı olarak incelenerek bir karara varılmalıdır.
   Yem hazırlanırken bilinmesi gereken dört ana madde vardır;

- Türün beslenme alışkanlığı,
- Hammadde bulunabilirliği ve besin madde kompozisyonu,
- Hazırlanan yemin beklenen tüketimi,
- Gerekli olan yem katkıları.
* Balık Bilimi ve Balık Anatomisi;
Organları tanımak için üzerlerine tıklayın...
    Omurgasızlar çok farklı canlılardır. Yaşam alanları, üreme ve beslenme gibi konularda farklı karakteristik özelliklere sahip canlılardır.
Sayfaya Git...
* Omurgasızların Anatomisi;
Makalenin devamı...
Akvaryum
Balık hastalıkları
Balığım hasta
RSS Feed
Makalenin devamı...
    Balıklarda da biz insanlar kalp,beyin, mide ve böbrek gibi temel organlar vardır. Bilim çevrelerinde balıkları inceleyen dala İhtiyoloji adı verilir.